Arkiv

Misjonsarbeidet i Polen


Gjennom vår kontakt i Polen, Pawel Grasmann, driver vi en utstrakt virksomhet. I samarbeid med Pawel drives en språkskole med ukentlig fjernundervisning. I tillegg har Pawel en menighet som mottar klær og elektronisk utstyr fra Forsoningens Tjeneste i Norge.  

 

Pastor Odd Victor Jørgensen og evangelist Terje Bonde var på misjonstur til Polen 5/12 - 8/12 2014.  De raporterer om en herlig tur. Mange mennesker  ble møtt av Gud. Hans kjærlige hånd og omsorg fulgte dem på deres ferd, og de kom oppmuntret tilbake. Tent på nytt i brann og full av begeistring for vår Herre og frelser. 

 

På møtene var Gud sterkt tilstede og stadfesteet sitt ord. Mennesker ble møtt, satt fri og gav uttrykk for sin begeistring. På dagene var man rundt på privat besøk. Også her var fellesskapet og Guds kjærlighet sterkt merkbart.   Du kan se video fra reisen her:  Polen turen  

Etter søndagens møte måtte de bli med en av damene og besøke en slektning på sykehuset. Det var en sterk opplevelse å møte en syk person i fellesrom. Ved Guds nåde få legge hendene på ham og legge han frem for Gud. Atmosfæren var spesiell og vitnesbyrdet sterkt. 

All ære og takk til vår himmelske far for en suksessfull reise. En reise som ble en sterk stadfestelse om Guds omsorg og beskyttelse.

Dette er hva du er med på å opprettholde gjennom ditt partnerskap med oss i Forsoningens Tjeneste. Hjemme i Tønsberg driver vi menighet, misjonsmøter, bønnemøter og tv produksjon. De offentlige møtene er normalt på torsdager og starter kl. 18.00. Da har vi fellesskap og god undervisning, samt sosialt samvær med servering.  

Du er hjertelig velkommen!

Om Forsoningens tjeneste

Forsoningens Tjeneste startet i 1986, ut fra Menigheten Elihu Vestfold. Pastor og grunnlegger Erik Sanders drev misjon i Øst Europa gjennom alle disse årene og etablerte menigheten Forsoningens Tjeneste i 1999. I tillegg til misjon og nødhjelp skal vi drive evangelisering nasjonalt og internasjonalt. I dag ledes arbeidet av pastor Odd Victor Jørgensen.

Forsoningens Tjeneste Sør ble etablert sensommeren 2013. Vi er en misjonsorganisasjon som sammen med modermenigheten driver misjon og nødhjelp i Polen,  Romania og Afrika. I tillegg  til lokalk engasjement. Arbeidet ledes av Olav Fjærli.

Forsoningens tjeneste

Forsoningens tjeneste Øst
Postboks 1114 Kaldnes
3119 Tønsberg.

Besøksadresse:
Brattbakken 1
3128 Nøtterøy
 
Telefon: Pastor
Mobil: +47 930 511 87 
E-post: odd@fotj.no

Forsoningens tjeneste Sør
Misjon og nødhjelp - Romania.
Leder - Olav fjærli
Klomreheia 30
4885 Grimstad.
Norway
 

Mobiltlf. +47 405 63 798
e-post - olavfjarli@gmail.co

Beliggenhet

S5 Box