Nyhetsbrev

Sterk åpningskonferanse med fokus på misjon

      

Bilde 1: Pastor Odd Victor Jørgensen flankert av de rumenske pastorene Mitica Hutan og Iosif Bors     
Bilde 2: Pastor Jan Hagen fra Elihumenigheten (til høyre) forteller om livet og tjenesten til Erik Sanders

 

Helgen 30 og 31 januar inviterte Forsoningens Tjeneste til konferanse i anledning vår åpning av nye lokaler i Brattbakken 1 på Nøtterøy. Dette skulle bli en sterk opplevelse og en helg med fokus på misjon.

Lørdag kveld var det duket for fest. Vi hadde annonsert med konsert og forventningene var store. Oppmøtet var også fantastisk, med over 110 stk til stede. Kveldens hovedgjest var den kjente evangelisten og artisten Edward John fra Kanal 10. Også lovsangsteamet fra Paktens Ark var med og satte sitt preg på kvelden med flott lovsang. Konserten ble også direktesendt på Kanal 10. En flott konsert med full trøkk, som satte standarden for helgen.

På søndag var det duket for 3 lange og gode møter. På formiddagen kl 11:00 talte Rigmor Holst fra Kanal 10. Hun er en frisk kvinnelig evangelist med et klart budskap. Kl 15:00 var det klart for misjonsmøte. Her fikk vi presentert menighetens visjon. Pastor Odd Victor Jørgensen intevjuet pastor Jan Hagen fra Elihumenigheten, som gav oss et meget interessant resyme av menighetens historie og den visjonære Erik Sanders. Vi fikk også en presentasjon av dagens misjonsarbeid i Polen og Romania. Vi hadde celebre gjester med oss. Fra Polen var pastor Piotr Tartar og fra Romania var pastorene Mitica Hutan og Iosif Bors.

Avslutningsmøtet kl 18:00 ble et sterkt profetisk møte. Menigheten ble først ledet i lovsang av lovsangsteamet fra Paktens Ark, samt de rumenske jentene Laura og Natalia. Etterpå fikk vi en meget sterk tale av pastor Mitica Hutan fra menigheten Betel i Câmpina i Romania. Etter talen var det mange som opplevde et kall til fornyet innvielse til Jesus, til tjeneste og misjon. Omlag et tyvetalls stk kom fram til forbønn og pastor Hutan profeterte detaljert og eksakt inn i livene til samtlige som kom fram i bønnekøen! Virkelig en sterk demonstrasjon av Den Hellige Ånds salvelse og den profetiske tjenesten i aksjon.

Etter denne flotte konferransen sitter vi bare igjen med takknemlighet til Gud. Dette var en sterk proklamasjon! Vi er etablert i nye lokaler på Nøtterøy, vi satser på misjon i flere land og vi kjenner Guds velbehag over det vi gjør. Derfor går vi også framtiden i møte med jubel og begeistring...

Om Forsoningens tjeneste

Forsoningens Tjeneste startet i 1986, ut fra Menigheten Elihu Vestfold. Pastor og grunnlegger Erik Sanders drev misjon i Øst Europa gjennom alle disse årene og etablerte menigheten Forsoningens Tjeneste i 1999. I tillegg til misjon og nødhjelp skal vi drive evangelisering nasjonalt og internasjonalt. I dag ledes arbeidet av pastor Odd Victor Jørgensen.

Forsoningens Tjeneste Sør ble etablert sensommeren 2013. Vi er en misjonsorganisasjon som sammen med modermenigheten driver misjon og nødhjelp i Polen,  Romania og Afrika. I tillegg  til lokalk engasjement. Arbeidet ledes av Olav Fjærli.

Forsoningens tjeneste

Forsoningens tjeneste Øst
Postboks 1114 Kaldnes
3119 Tønsberg.

Besøksadresse:
Brattbakken 1
3128 Nøtterøy
 
Telefon: Pastor
Mobil: +47 930 511 87 
E-post: odd@fotj.no

Forsoningens tjeneste Sør
Misjon og nødhjelp - Romania.
Leder - Olav fjærli
Klomreheia 30
4885 Grimstad.
Norway
 

Mobiltlf. +47 405 63 798
e-post - olavfjarli@gmail.co

Beliggenhet

S5 Box