Undervisning

Rettferdiggjort

 

1. INNLEDNING

 

”For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.” (1 Korinter 1:18)

 

”Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og Ham korsfestet.” (1 Korinter 2:1-2)

Paulus sier til menigheten i Korint at han ville ikke vite av noe annet budskap enn Korsets budskap, som er evangeliets kjerne. Han sier at det er ”Ordet om Korset” som er selve frelseskraften! Dermed er det tydelig at når vi skal snakke om synd og rettferdiggjørelse, så er det et veldig viktig emne i kristenlivet – ja det kan vel sies å være selve kristenlivets fundament!

Det er derfor en nødvendighet at våre liv er forankret i dette budskapet, og at vi kan være ”grunnfestet ved rettferdighet”.

”Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg!” (Jesaja 54:14)

Register to read more...

Guds Ord - Livets brød

 

 

1. Sannheten som setter deg fri

 

 

”Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.” (Johannes 8:31-32)

 

Sannheten setter fri, sier Jesus. Vi vet at Jesus er selv den sannhet som Han taler om. Noen vers lengre ned, sier Jesus ”Får da SØNNEN frigjort dere, blir dere virkelig fri.” (vers 36). Sønnen (Jesus) er sannheten. 

 

”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Johannes 14:6) 

 

Her er det viktig å merke seg at det er først og fremst gjennom Guds Ord du blir kjent med Jesus, fordi Jesus er Ordet i egen person!

 

“I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.” (Johannes 1:1-3)

 

“Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” (Johannes 1:14)

 

Ordet er Jesus. Ordet ble menneske (kjød) og tok bolig iblant oss. Dette Ordet er tilgjengelig for hver den som tror – vi har jo tatt imot Jesus! Dermed har vi tatt imot Guds Ord og Sannheten! Vi har tatt imot Livets Brød!

Register to read more...

Frelsesvisshet

 

Hvordan vet jeg at jeg er frelst? Hvordan vet jeg at Jesus har tilgitt all min synd? Jeg føler ingenting, er jeg frelst allikevel? Dette er viktige og ofte vanlige spørsmål, når vi har tatt imot Jesus som vår frelser. Det er også viktig at vi vet med sikkerhet at vi er frelst, når djevelen forsøker å fortelle oss at vi ikke er frelst.

 

Spørsmålet om frelsesvisshet er av aller største betydning i den kristne tro. Likevel er det slik at mange Guds barn nettopp sliter med det å bli viss på sin frelse. La meg først si at det å eie visshet om at man er frelst ikke bare er noe en kristen bør ha. Det er ikke bare mulig, men det er Guds uttrykte vilje og hensikt at enhver troende skal ha full visshet om å høre Herren til.

Register to read more...

Den Nye Fødsel

 
 
 
Bibelen sier at det å bli en kristen er å bli "født på ny".
 
"Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike." (Johannes 3:3)
 
Videre snakker man om at det å være en kristen er å være en "ny skapning i Kristus Jesus".
 
"Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er borte, se, alt er blitt nytt."  (2 Korinter 5:17)  
 
- Hva menes med dette?
- Hvorfor snakker Bibelen om dette?
- Hvordan blir man født på ny og en ny skapning?

Register to read more...

Om Forsoningens tjeneste

Forsoningens Tjeneste startet i 1986, ut fra Menigheten Elihu Vestfold. Pastor og grunnlegger Erik Sanders drev misjon i Øst Europa gjennom alle disse årene og etablerte menigheten Forsoningens Tjeneste i 1999. I tillegg til misjon og nødhjelp skal vi drive evangelisering nasjonalt og internasjonalt. I dag ledes arbeidet av pastor Odd Victor Jørgensen.

Forsoningens Tjeneste Sør ble etablert sensommeren 2013. Vi er en misjonsorganisasjon som sammen med modermenigheten driver misjon og nødhjelp i Polen,  Romania og Afrika. I tillegg  til lokalk engasjement. Arbeidet ledes av Olav Fjærli.

Forsoningens tjeneste

Forsoningens tjeneste Øst
Postboks 1114 Kaldnes
3119 Tønsberg.

Besøksadresse:
Brattbakken 1
3128 Nøtterøy
 
Telefon: Pastor
Mobil: +47 930 511 87 
E-post: odd@fotj.no

Forsoningens tjeneste Sør
Misjon og nødhjelp - Romania.
Leder - Olav fjærli
Klomreheia 30
4885 Grimstad.
Norway
 

Mobiltlf. +47 405 63 798
e-post - olavfjarli@gmail.co

Beliggenhet

S5 Box